Collar x Malice Unlimited – Chuyện gì xảy ra sau các Normal End?

Bản dịch tiếng anh của cuốn booklet đi kèm với bản limited edition của collar x malice unlimited. Bao gồm các short story xảy ra sau Normal End/Tragic end của các zai.

Click vào đây để đọc bản dịch tiếng Anh: https://yuscake.com/tag/collar-x-malice-tragic-story/