2020 nên mua Nintendo Switch hay Playstation Vita để chơi otome game?

PLAYSTATION VITA

 • Thế hệ cũ

 • Không còn được phát triển và sản xuất tại Nhật

 • Hầu như không có game otome mới

 • Giá rẻ

 • Kho tàng otome game lớn và đồ sộ (11 game Eng gốc Nhật và hơn 100 game Nhật).

 • Chơi được các otome game Việt hóa của nhóm

NÊN MUA KHI

 • Bạn muốn chơi game Việt hóa

 • Bạn có thể đọc được tiếng Nhật và muốn chơi được hơn 100 otome game Nhật hiện có trên PSVita

 • Có thể chơi được fan translation patch tiếng Anh nếu có.

 • Bạn không cần chơi những game Eng và Nhật mới ra phát hành trên Nintendo Switch.

NINTENDO SWITCH

 • Thế hệ mới

 • Vẫn đang được phát triển và sản xuất

 • Tất cả các game otome Eng và Nhật mới đều sẽ được phát hành trên Nintendo Switch

 • Giá đắt

 • Kho tàng game chưa lớn (trong tương lai sẽ có nhiều hơn nhưng hiện tại thì game khá ít.)

 • Hiện tại (Tháng 9/2020) chỉ chơi được một số các game Việt hóa của nhóm (với điều kiện máy đã hack).

NÊN MUA KHI

 • Bạn muốn chơi game Eng và Nhật mới nhất được phát hành trên Nintendo Switch

 • Bạn có thể đọc được tiếng Nhật và tiếng Anh

 • Bạn không cần chơi một số game otome việt hóa của page.

 • Bạn không cần chơi một số game Nhật/Eng cũ mà có khả năng sẽ không port lên Nintendo Switch.