Re:Birthday Song ~Koi o Utau Shinigami~

DOWNLOAD DRIVE
Năm phát hành 2015
VNDB LINK
Ngôn ngữ Tiếng Anh/Nhật
Hướng dẫn cài đặt YOUTUBE

Ayakashi Gohan

DOWNLOAD DRIVE
Năm phát hành 2015
VNDB LINK
Ngôn ngữ Tiếng Anh/Nhật
Patch Eng LINK

Anniversary no Kuni no Alice

DOWNLOAD BLOG
Năm phát hành 2015
VNDB LINK
Ngôn ngữ Tiếng Anh/Nhật

Black Wolves Saga: Bloody Nightmare

DOWNLOAD DRIVE
Năm phát hành 2012
VNDB LINK
Ngôn ngữ Tiếng Anh/Nhật (patch)