Giới thiệu – Lover Pretend

2021-01-27T13:30:59+00:00

LoverPretend ~ Dịch bởi Reishiki ~ Tên tiếng Nhật ラバープリテンド Tên viết tắt LoverPretend; LP Nhà phát hành Idea Factory Nhà sản xuất Otomate Ngày ra mắt 25/3/2021 Hệ máy Nintendo Switch/ Nintendo Switch Lite Rating Chưa có thông tin Trang chủ https://www.otomate.jp/lp/ VNDB https://vndb.org/v22986 Minh họa Chưa có thông tin [...]