Các dự án đã hoàn thành

AMNESIA: MEMORIES

PHÁT HÀNH 2018
HỆ MÁY PC
DOWNLOAD LINK

HAKUOUKI: KYOTO WINDS

PHÁT HÀNH 5/3/2019
HỆ MÁY PC/PSVITA
DOWNLOAD PATCH LINK

Các dự án đang tiến hành

HAKUOUKI: EDO BLOSSOMS

DỰ KIẾN PHÁT HÀNH 2019
HỆ MÁY PC
TUYỂN DỤNG LINK

MYSTIC MESSENGER

DỰ KIẾN PHÁT HÀNH 2020
HỆ MÁY ANDROID
TUYỂN DỤNG LINK

COLLAR x MALICE

DỰ KIẾN PHÁT HÀNH 2020
HỆ MÁY ANDROID, PSVITA
TUYỂN DỤNG LINK
YOUTUBE PLAYLIST LINK

COLLAR x MALICE UNLIMITED

DỰ KIẾN PHÁT HÀNH 2020
HỆ MÁY PSVITA
TUYỂN DỤNG LINK
YOUTUBE PLAYLIST LINK

DIABOLIK LOVERS LIMITED V EDITION

DỰ KIẾN PHÁT HÀNH 2020
HỆ MÁY PSVITA
TUYỂN DỤNG LINK