Nếu muốn mua game, bạn có thể nhờ các shop game bản quyền mua giùm, hoặc đặt hàng ở các shop bán card game/đĩa game google có rất nhiều. Khi mua game là bạn đã trực tiếp ủng hộ nhà phát hành và nền công nghiệp otome game, nó sẽ càng ngày càng thịnh vượng và cho ra mắt nhiều game cho bạn chơi hơn. Ngược lại, nếu bạn chỉ chơi crack mà không ủng hộ nhà sản xuất khi có điều kiện, bạn đã gián tiếp góp công vào ngày tàn của otome game, một ngày mà sẽ không có ai làm otome game cho bạn đu trai nữa.

Chơi game lậu/crack không phải là xấu nếu bạn hứa rằng bạn sẽ mua game đó khi bạn có điều kiện/đủ tiền và nếu bạn thích game đó. Chính mình cũng từng là người chơi game crack và sau này mình đều mua những game mà trước đây mình chơi crack và thích nó.