Thường thì cách cài game đều giống nhau cho mọi loại game trên các platform nhất định. Với game PC các bạn chỉ cần ĐỔI SYSTEM LOCALE VỀ JAPAN, sau đó giải nén file iso/zip/rar ra, tìm file có tên setup.exe, chạy cái file đó rồi cứ next next, sau đó cài xong mở game lên chơi thôi. Rất đơn giản. Bạn có thể xem qua video sau ví dụ về cách cài Re:Birthday song.