Hiện nay chỉ có Amnesia: Memories là otome game có tiếng Việt trên PC.