Thứ nhất, chơi game hack/crack rất rủi ro cho máy tính của bạn. Rất có thể là nó chứa mã độc/keylogger/virus để làm chậm máy hay ăn cắp thông tin của bạn. Cũng có thể là nó không có gì, cái này tùy từng game nên rất hên xui. Thứ hai, nếu bạn mua game thì bạn không cần phải rành về cách download, thường thì khi bạn mua sẽ tối giản được phần cài đặt game và download game, bạn chỉ cần mua rồi ngồi rung đùi cho game tự về máy, xong bạn bật lên chơi thôi.

Thứ ba, game hack/crack trong một số trường hợp có thể bị lỗi game, như kiểu bạn đang chơi dở thì tự nhiên nó tắt đi vậy, và lúc này bạn sẽ cực kì bực mình. Nhưng với game mua thì khó có khả năng chuyện này xảy ra.

Thứ tư là khi chơi game hack/crack bạn sẽ gián tiếp giết đi nhà phát hành game, vì họ không bán được game, không có lợi nhuận thì họ sẽ phá sản. Đã có một công ty làm otome game của Nhật phá sản trước đây, là Quinrose, nhà phát hành của Heart no kuni no Alice.