OtomelandVN đã có một bài rất chi tiết về vấn đề này. Các bạn click vào đây để đọc nhé.