Cách mua game

Home/Cách mua game

September 2018

Mình không có tài khoản ngân hàng, làm sao để mua được game?

2018-09-30T15:03:01+00:00

Nếu bạn không có tài khoản ngân hàng, không sao cả, bạn vẫn có thể mua game ở các shop bán game bản quyền. Tất cả những gì bạn cần chỉ là tiền mặt mà thôi. Bạn có thể cầm tiền ra ngân hàng bất kỳ, nói muốn chuyển khoản, người ta sẽ đưa cho [...]

Mình không có tài khoản ngân hàng, làm sao để mua được game?2018-09-30T15:03:01+00:00

Mình muốn mua game này

2018-09-30T14:56:49+00:00

Nếu muốn mua game, bạn có thể nhờ các shop game bản quyền mua giùm, hoặc đặt hàng ở các shop bán card game/đĩa game google có rất nhiều. Khi mua game là bạn đã trực tiếp ủng hộ nhà phát hành và nền công nghiệp otome game, nó sẽ càng ngày càng thịnh vượng [...]

Mình muốn mua game này2018-09-30T14:56:49+00:00
Go to Top