Cách chơi game

Home/Cách chơi game

September 2018

Có tất cả những game nào có tiếng Anh?

2018-09-30T15:19:52+00:00

Bạn có thể vào List game PC và list game Vita, ấn CTRL + F tìm Tiếng Anh, sẽ thấy tất cả các tựa game hiện tại có bản dịch tiếng Anh. Còn lại hầu hết đều là tiếng Nhật.

Có tất cả những game nào có tiếng Anh?2018-09-30T15:19:52+00:00

Dạng game này chơi như thế nào?

2018-09-30T15:17:23+00:00

Về cơ bản hầu hết chỉ là bạn đọc cốt truyện, khi được hỏi thì bạn xác định các choice (lựa chọn) cho nhân vật. Ví dụ như khi cốt truyện hỏi bạn đi sang trái hay đi sang phải, giết hay không giết, yêu hay không yêu. Mỗi lần bạn chọn như vậy có [...]

Dạng game này chơi như thế nào?2018-09-30T15:17:23+00:00
Go to Top