Về cơ bản hầu hết chỉ là bạn đọc cốt truyện, khi được hỏi thì bạn xác định các choice (lựa chọn) cho nhân vật. Ví dụ như khi cốt truyện hỏi bạn đi sang trái hay đi sang phải, giết hay không giết, yêu hay không yêu. Mỗi lần bạn chọn như vậy có thể dẫn đến kết cục của câu chuyện khác nhau. Mình khuyên bạn nên chơi theo tính cách của mình để xem ra ending gì, rồi sau đó chơi lại theo cốt truyện để lấy được good end.

Ngoài ra cũng có một số game đưa các mini game vào như búa bao kéo, chơi cờ v..v với các anh chàng của bạn. Hoặc có yếu tố nhập vai vào (đi dánh quái), bắn súng v..v cái này tùy từng game sẽ có cách chơi riêng. Nhưng hầu hết chỉ là đọc và lựa chọn choice. Nên nếu bạn nào thích chặt chém mà không thích cảm nhận cốt truyện thì có lẽ thể loại game này không phù hợp với bạn lắm.