Bạn phải xem bạn có thiết bị gì và vốn liếng ngoại ngữ gì. Nếu có PC, thì chơi game PC (xem list game ở bên tay trái của bạn), nếu có playstation vita thì bắt đầu chơi game playstation vita. Nếu giỏi tiếng Anh thì chọn game Eng, còn nếu giỏi tiếng Nhật thì chúc mừng bạn, đây chính là cái động game đu trai mà bạn bấy lâu vẫn tìm kiếm xD.